Application for competition 2019

Home / / Application for competition 2019

  


Lista ideja i timova sa svih visokoškolskih institucija 

Na ovom linku možete se prijaviti popunjavanjem online prijavnog formulara ili možete skinuti prijavne formulare ispod, klikom na instituciju na kojoj studirate i zatim slanjem na imejl koji piše na samom prijavnom formularu.

 

Iznad strelica se nalazi sedam prijavnih formulara za sedam visokoškolskih institucija. Prijavni formular možete skinuti klikom na naziv institucije kojoj pripadate i nakon popunjavanja pošaljete na adresu koja se nalazi u samom formularu.

U okviru aktivnosti 3.4 "National competition for (BSc, MSc, PhD) best ideas of students’’ organizuje se sedam lokalnih takmičenja na visokoškolskim institucijama, praćeno finalnim nacionalnim takmičenjem za najbolju studentsku ideju. Za ovu svrhu razvijena je metodologija za takmičenje koja definiše ciljeve, ciljne grupe kao i detalje vezane za pravila takmičenja i njegove faze. Metodologija opisuje korišćenje Inno student platforme, prijavljivanje i proces registracije, dodavanje ideja, uloge korisnika, rad u okviru platforme, proces ocenjivanja itd. Uputstvo za takmičenje kao i instrukcije za pisanje biznis modela je takođe uključen u ovoj metodologiji.