Application for competition 2018

Home / / Application for competition 2018

  

 

Studijska poseta Dunavskom univerzitetu u Kremsu
Poseta Dunavskom univerzitetu u Kremsu organizovana je u okviru aktivnosti 3.4 National competition for (BSc, MSc, PhD) best ideas of students  u periodu od 8. do 11. avgusta 2018.

Svrha posete bila je upoznavanje studenata visokoškolskih institucija u Srbiji (pobednika lokalnih takmičenja) sa praksom Dunavskog univerziteta u Kremsu u oblasti preduzetništva i menadžmenta inovacija kao i start-up inicijativa.

Učesnici su bili studenti sa Univerziteta u Kragujevcu, Univerziteta u Beogradu, Univerziteta u Novom Sadu i Univerziteta Metropolitan Beograd.

Pored mogućnosti da saznaju više o studijskim programima na Dunavskom univerzitetu Krems specijalizovanim za preduzetništvo i upravljanje inovacijama, organizovane su i konsultacije i mentorske sesije kako bi studenti unapredili svoje biznis planove i pitch prezentacije, kao pripremna aktivnost za nacionalno finalno takmičenje. Mentori su bili prof. dr Vesna Mandić (koordinator projekta) i Đorđe Ćelić (vođa aktivnosti 3.4) iz Biznis inkubatora Novi Sad.

Agenda
Lista učesnika
Izveštaj
Galerija

 

Lista ideja i timova sa svih visokoškolskih institucija

 

 

 

 

Iznad strelica se nalazi sedam prijavnih formulara za sedam visokoškolskih institucija. Prijavni formular možete skinuti klikom na naziv institucije kojoj pripadate i nakon popunjavanja pošaljete na adresu koja se nalazi u samom formularu.

U okviru aktivnosti 3.4 "National competition for (BSc, MSc, PhD) best ideas of students’’ organizuje se sedam lokalnih takmičenja na visokoškolskim institucijama, praćeno finalnim nacionalnim takmičenjem za najbolju studentsku ideju. Za ovu svrhu razvijena je metodologija za takmičenje koja definiše ciljeve, ciljne grupe kao i detalje vezane za pravila takmičenja i njegove faze. Metodologija opisuje korišćenje Inno student platforme, prijavljivanje i proces registracije, dodavanje ideja, uloge korisnika, rad u okviru platforme, proces ocenjivanja itd. Uputstvo za takmičenje kao i instrukcije za pisanje biznis modela je takođe uključen u ovoj metodologiji.